Административни услуги на МВР в интернет

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg, всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лични документи и удостоверения. Това са лична карта или паспорт, удостоверение за събития свързани с издаването на документи, както и дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Продължава да се извършава обслужване на граждани за издаване на български личен документ и с биометрични станции – услугата се предоставя след предварително заявяване в сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР Шумен, като се посещават лица, които са инвалиди и неподвижни, групи лица, настанени в социални институции и домове за стари хора и други.

Подобни

Leave a Comment

two × three =