АДФИ установи вреди за 34 хил. лева при обществена поръчка на “КОЦ-Шумен“

Проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция, извършена в „Комплексен онкологичен център – Шумен“, установи една неоснователно проведена или изобщо непроведена обществена поръчка с нанесени вреди за 33,930 хил. лева.

Проверката е била за законосъобразността на получаването, разходването и отчитането на парични средства по касов път, както и осчетоводяването на приходите и разходите в счетоводните регистри и документалната обоснованост на извършените разходи за периода 1.01.2014 г. до 16.10.2017 г. Общата стойност на всички проверени договори в “КОЦ-Шумен” е 238 121 лева.

Инспекторите на Агенцията са проверили и документалната обоснованост, свързана с предоставянето на служебни аванси на длъжностни лица в “КОЦ – Шумен” ЕООД за периода от 1 януари 2014 г. до 16 октомври 2017 г. и тяхното отчитане, както и счетоводното им отразяване в счетоводните регистри.

АДФИ са установили общо 29 на брой по-малки нарушения в “КОЦ-Шумен”.

Общо 23 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки за 2 470 273 лв. са открили от Агенция за държавна финансова инспекция през второто тримесечие на 2018 г. в цялата страна. Това е значително по-малко в сравнение с първото тримесечие на годината.

Финансовите инспектори идентифицираха 39 „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавна финансова инспекция.

 

Подобни

Leave a Comment

nineteen − seven =