Анкетьори тръгват по домовете в Шуменско – проучват доходите и условията на живот

207 домакинства от 25 населени места в област Шумен ще станат част от анкетно проучване сред домакинствата за доходите и условията на живот. Това информират от Статистически изследвания – Шумен.

В обхвата на изследването са включени 8 града – Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Каолиново, Каспичан, Плиска и Върбица, както и 17 села.

Проучването за доходите и условията на живот се прави в от НСИ в периода март – май 2018 г. на територията на цялата страна, чрез териториалните статистически бюра. Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, с клетвена декларация са задължени да пазят в пълна тайна получената информация.

При посещенията си те ще се легитимират със служебни карти. Анкетьорите ще попълват два типа въпросници: въпросник за домакинството и индивидуален въпросник, с който се обхващат членовете на домакинството на 16 и повече години. Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум и има за цел да установи доходите на домакинствата и условията на живот в отделните страни. Тези данни са основен източник на информация за сравнителен анализ на бедността и социалната изолация за всички европейски държави.

Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

Подобни

Leave a Comment

5 × 5 =