Анкетьори тръгват по домовете в Шуменско, ще питат за активността ви в интернет

126 домакинства от пет града и седем села в област Шумен влизат в обхвата на анкетно проучване на тема „Изследване на информационното общество през 2018 година”.  Анкетьори-статистици ще посетят Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Върбица и селата Ивански, Черенча, Тъкач, Буйновица, Живково, Хан Крум и Стоян Михайловски, информират от Статистика – Шумен.

Проучването се извършва за поредна година на територията на цялата страна от Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра. Проектът включва две наблюдения – „Изследване на използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата” и „Изследване на използването на информационно-комуникационни технологии и е-търговия в предприятията” и се провежда във всички държави-членки на ЕС по единна методология.

Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите. Наблюдението ще се осъществи от анкетьори-статистици, които са специално обучени за провеждане на персонални интервюта. При посещенията си в домакинствата те ще се легитимират със служебни карти. Обект на изследването са домакинствата и лицата в тях на възраст между 16 и 74 навършени години.

По данни от проучването, проведено сред домакинствата през 2017 г. от отдел „Статистически изследвания – Шумен“, относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в областта, които използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично е 68.0% (61.9% средно за страната). В областта жените са по-активни и по-често се възползват от удобствата на глобалната мрежа в сравнение с мъжете – съответно 70.8 и 65.1% (за страната – 63.0% при мъжете и 60.8% при жените).

Целта на проекта е да бъде осигурена международно съпоставима информация за развитието и напредъка на информационното общество сред населението и бизнеса по различни показатели: достъп до интернет, използване на информационни и комуникационни технологии, електронна търговия, електронно правителство и други.

 

Подобни

Leave a Comment

two × one =