БАБХ: 5 ферми за сурово краве мляко в Шуменско не отговарят на изискванията

337 са фермите за производство на сурово краве мляко в страната с 10 до 49 млечни животни, които не отговарят на Регламент 853/2004 за специфичните хигиенни правила за храните от животински произход. Най-голям брой подобни ферми има в област Пловдив -76 животновъдни обекта не отговарят на европейския регламент, сочи справка на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), пише Фермер. БГ.

В Шуменска област от общо 179 ферми 5 са неотговарящите, а за 4 не е посочена никаква информация.

Пълни отличници са областите Варна (37 стопанства) и Габрово (30 стопанства). Те са единствените, в които всички ферми за производство на сурово краве мляко с 10 до 49 млечни животни отговарят на Регламента. В Габровска област обаче има две ферми, за които не е посочена информация.

През 2016 и 2017 г. БАБХ извърши официална оценка на млекодобивните стопанства с 50 и повече млечни животни и млекодобивните стопанства с 10 до 49 млечни животни. Целта на официалната оценка бе да се определи статута на всяко стопанство по отношение на Регламент 853/2004.

След приключилата официална оценка, на млекодобивните стопанства със статут на „неотговарящи“ се предписаха коригиращи действия и с пробите от самоконтрола БОХ имаха възможност да докажат, че са изпълнили изискванията за добив на качествено сурово краве мляко.

Заедно с това във връзка с изпълнение на Плана за действие за укрепване на схемата за тестване на качеството на суровото краве мляко, от 22 януари 2018 г. стартира „Модул мляко“ като част от Интегрираната информационна система ВетИС на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ).

За да се гарантира изпълнението на самоконтрола, задължителните проби за всеки месец считано от 22 януари 2018 г. ще трябва да се регистрират посредством мобилното приложение на „Модул мляко“, пише още Фермер. БГ.

Подобни

Leave a Comment

four − 1 =