Басейновият съвет заседава на 8 ноември във Варна

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) ще проведе първото за 2017  г. редовно заседание на Басейновия съвет на 8 ноември. Мероприятието ще започне в 10.30  ч в заседателната зала на Басейнова дирекция на ул. „Александър Дякович“ 33 във Варна. Това съобщават от БДЧР.

На заседанието ще бъде обсъдена организацията за изпълнение на мерките и изискванията на Европейската комисия по трите плана в Черноморския басейнов район – Плана за управление на речните басейни, Плана за риска от наводнения и програмата от мерки за постигане целите на морската стратегия. Ще бъдат представени резултатите от извършена през летния туристически сезон контролна дейност на обекти потенциални замърсители на Черно море.

Басейновият съвет е държавно-обществен консултативен орган, който подпомага  управлението на водите в БДЧР. В състава на съвета са включени представители на областни и общински администрации, регионални структури на Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните, ВиК – дружества, Българска академия на науките, висши учебни заведения, неправителствени организации и фирми водоползватели.

Подобни

Leave a Comment

5 × three =