Безработицата в Шуменска област бележи исторически спад

Според последните данни, изнесени от Агенцията по заетостта, през изминалата 2018-та година безработицата в Шуменска област е най-ниска за последните 30 години.

В сравнение с 2017-та година безработицата спада с 2%. Регистрираните безработни в бюрата по труда от областта средно за 2018-та година са 7 898 при 9 469 за предходната година, което е с 1 571 по-малко. 

Най-много са намалели продължително безработните лица с регистрация над 12 месеца–те са с 1 301 лица по-малко от предходната година, а относителният им дял е намалял със 7,7 пункта. Броят на безработните младежи е намалял с 14% и в края на 2018 г. те са 970 души.

Освен това, през 2018-та година над 12 000 души са били включени в мероприятия за професионално ориентиране, реализирани от бюрата по труда в региона.

Подобни

Leave a Comment

12 − 10 =