Без ток в райони на Шумен и Велики Преслав

На 04.06.2018 г. от 07:30 ч. до 09:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велики Преслав: ВС Преслав, ТП Хидрострой, ТП Милин камък, ТП Музея, ТП Детски ясли, ТП ОКС, ТП Овчарник, ТП АПК, ТП Супера, ТП Хотела, ТП Пазара, ТП Културен дом, ТП Р.Даскалов, ТП Гаража, ТП Ив.Къндев, ТП 24 класно училище, ТП ССТ, ТП Детска градина Цанко Церковски, ТП Бетонов възел, ТП Циментови изделия, ТП СПТУ пм, ТП М.Борисов, ТП МВР, ТП Заимов, ТП Пирин, ТП Димчо Попов, ТП Енергиен, ТП Болница, ТП Хр.Смирненски, ТП Боровец, ТП Балкан комерс, ТП Шипка, ТП Център, ТП Иван Матев, ТП Санитапласт, ТП Пластмаси, ТП Автобаза(ДАП), ТП Мебел, ТП Винпром, ТП Конячен цех, ТП Бозоварна, ТП Складова база, ТП АДА, ТП Цитрон, ТП №3, ТП Антас, ТП Електроника, ТП Тъкачен, ТП Плодохранилище, ТП Бозоварна, ТП Оцетена ф-ка, ТП Зърнени храни, ТП Памукопредачна, ТП Автосервиз.

На 04.06.2018 г. от 09:00 ч. до 10:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: м-ст Омуртагов мост, Боаза и Жълта локва.

На 04.06.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Шумен, бул. Мадара №0; №1; №3; №38; №40; №42, ул. Климент Охридски №1; №3; №5, ул. Панайот Волов №2; №4, бул. Славянски №0; №30; №32, ул. Цар Иван Александър №17 №59; №61; №68, бул. Симеон Велики №14; №67Б; №69, ул. Възраждане №1, ул. Цар Асен II №3, ул. Цар Калоян №1; №7; №9, ул. Цар Освободител №20Б; №22; №61; №61Б; 111; №112; №119; №122; №123; №125; №127; №131, ул. Алеко Константинов №4А, №4Б; №8А, ул. Марин Дринов №11, ул. Хан Омуртаг №11А, ул. Хан Сабин №4; №5; №7А; №8, ул. Освобождение №0; №1, ул. Димитър Благоев №1; №2; №5; №7; №9; №10; №13; №14; №15.

Подобни

Leave a Comment

15 − 9 =