Близо 150 дървета са отсечени от началото на годината в Шумен

45 броя здрави липи са отсечени от началото на годината до края на месец юни в град Шумен. 13 от тях били на ул. „Марица“. Дърветата засадили самите живущи, без да осъзнават, че не са спазили нормативните отстояния. Липите били на около метър от фасадата на жилищния блок, създавали сериозни поражения върху имуществото и самите граждани пожелали да бъдат отсечени.

Това става ясно от отговор на кмета на Шумен Любомир Христов на питане на общинския съветник Даниела Русева относно сечта на дървета в града.

За същия период са премахнати общо 34 болни липи, 5 болни ореха, 24 болни ясени, 15 здрави ясени, както и една здрава бреза.

От отговора става ясно, че по жалби, заявление и молби на граждани са отсечени: 22 липи и 1 орех.

По ОП „Региони в растеж“ в кв. Тракия са премахнати: 34 липи, 1 бреза, 4 ясени и 10 саморасли овощни дървета; на ул. „Тича“ са отсечени 1 орех, 19 липи и 11 саморасли овощни дървета, а на ул. „Съединение“ от Съдебната палата до Пенсионерски клуб 7 са отстранени цели 34 ясени.

За рехабилитация на части от техническата инфраструктура по Капиталовата програма на Община Шумен са изрязани: 4 липи, 3 ореха и 1 ясен.

Общината е установила, че на много места тротоарите са били със силно компрометирана настилка, с неравности, причинени от корените на дърветата. Не са били спазени изискванията за достъпна среда, а съществуващата зелена площ също е била в лошо състояние.

В отговора на кмета става ясно още, че се предвижда компенсаторно озеленяване 2:1 на други предвидени за това места през есента на 2018 и през пролетта на 2019 г. Със средства на Община Шумен са изградени паркоместа по ул. „Съединение“, ул. „Ст. Изворски“ и ул. „В. Преслав“и съобразно Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на общината са издадени заповеди за премахване на дърветата, които е било невъзможно да се запазят. В короните на премахнатите през юни дървета не е имало популации на птици.

Интересен е и отговорът на поставения въпрос от Даниела Русева за причините за сечта на орехите между Мараш към Шумен.

„По докладната записка от 22 февруари 2018 г. на кмета на село Мараш – Даринка Дженова, касаеща пътя между селото и град Шумен, със заповед на кмета Любомир Христов е назначена комисия, която е направила оглед на 46 орехови дървета.Установено е, че дърветата са над 50-годишни, със суховършия, изгнили. Констатирано е, че са опасни, защото целогодишно падат сухи клони и повечето са на отстояние 1.5-2 метра от птното платно и попадат в обхвата му. Това е в нарушение на нормативната уредба“, обясняват местните власти.

С писмо от 27 юни 2018 г. община Шумен е поискала становище за необходимост от Оценка на въздействието върху околната среда от РИОСВ- Шумен, по повод премахването на 46-те ореха по пътя между с. Мараш и град Шумен.

Становището на РИОСВ било, че „няма основание за извършване на ОВОС, по реда на ЗООС“.

Важно е да се знае, че със заповед от преди няколко дни е създадена постоянна комисия, която ще разглежда жалби, молби и заявления на граждани за премахване и оформяне на висока растителност. Тя ще заседава всеки понеделник от 10 часа. На заседанията й могат да присъстват всички заинтересовани.

Снимката е илюстративна

 

Подобни

Leave a Comment

fourteen − eleven =