Близо 2.5 млн. лева са нужни за почистване на реките в Шуменско

Областна администрация – Шумен е изпратила исканията си до Междуведомствената комисия към Министерски съвет за финансиране почистването на 26 проблемни участъци по речните корита в региона. От изготвения регистър на реките става ясно, че за успешната реализация на всички проекти са нужни близо 2 500 000 лева.

Най-солено ще излезе почистването на коритото на река Каменица, в района между моста на пътя село Царев брод – Златна нива по посока град Каспичан – цели 512 000 лева.

За обсъждане на приоритетните участъци и остойностяването на проектите по почистване на речните легла в извънурбанизираните територии, експерти от Областна администрация – Шумен са участвали в работни срещи с представители на басейнови дирекции „Черноморски район“ и „Дунавски район“.

Акцията е във връзка с писмо на Министерството на околната среда и водите, съгласно което почистването е планирано да се извърши през 2019 г., като през настоящата година се очаква на Областните администрации да бъде отпуснато финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.

Снимка: Областна администрация

Подобни

Leave a Comment

ten − two =