Близо 4000 декара са увредените гори на територията на Североизточното държавно предприятие

Над 1200 декара са увредените гори в ДГС- Върбица, като 990 декара са нападнати от корояди. Засегнатата дървесината на тази площ е 1 300 кубически метра. Това става ясно от справката, която от стопанството са подали към Североизточното държавно предприятие.

И от ДГС-Омуртаг отчитат големи площи засегнати от болести. Близо 1 300 декара от горите в стопанството боледуват, като засегнатите дървета надхвърлят 25 000 кубическа метра. В останалите стопанства на територията на СИДП увредените гори са по-малко. В ДГС-Преслав те са близо 600 декара, в ДГС-Смядово над 700 декара и в ДГС-Варна са 70 декара.

Общо за цялото предприятие увредените гори са 3 929 декара, а обемът на дървесината от тези площи е 38 552 кубически метра. Към момента е усвоена част от пострадала дървесина в размер на 4 010 кубически метра.

Подобни

Leave a Comment

13 − 4 =