Броят на работещите в Шуменско расте, средната заплата обаче остава ниска

875 лева е средната брутна месечна работна заплата за септември в област Шумен. През третото тримесечие на 2017 г. дори има известно намаление в размера на възнаграждението спрямо второто тримесечие на годината. Средната заплата остава значително по-ниска от тази за страната, която за септември е 1 064 лева. По размер на средната работна заплата областта ни заема десето място сред 28-те в България. Това съобщават от Статистика – Шумен.

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Шуменско към края на септември се увеличават с 887, или с 2.1% спрямо края на юни, като достигат 43 116. Увеличение на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности, като в процентно изражение увеличението е по-голямо в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 4.9%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 3.9% и „Преработваща промишленост“ – с 3.4%. Намаление се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Култура, спорт и развлечения“ – с по 7.7%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 7.1% и „Други дейности” – с 5.7%.

В една икономическа дейност броят на наетите лица остава непроменен.

Подобни

Leave a Comment

five × 3 =