Бюджет 2018 в Никола Козлево – повече пари за строителство, по-високи кметски заплати

На редовната си сесия вчера общинските съветници в Никола Козлево гласуваха бюджета за 2018 година. Общата му рамка е в размер от 7.120 млн. лева. Общият размер на взаимотношенията с централния бюджет е 4.504 млн. лева. Това са пари от Министерство на финансите. От местни дейности очакват приходи в размер на 1.609 млн. лева. Имуществени данъци са в размер на 200 хил. лева, а 1.409 млн. лв са неданъчните приходи, като най-голям дял заемат приходите от наем на земя.

Приходите от местни продажби на услуги са в размер на 320 хил. лева. Те са от дейността на общинското предприятие. Общият размер на капиталовите разходи за 2018 г. възлизат на 1.329 млн.лв. Планира се подмяна на водопроводни тръби в селата Хърсово, Никола Козлево, Ружица, основни ремонти на улици, както и изграждане на стадион в село Вълнари. Това каза за СтрелаБГ Иванка Найденова, директор на Дирекция „ФСД и АО“.

Общинските съветници решиха кмета на общината Ешреф Реджеб да получава възнаграждение от 2100 лева на месец. До края на 2017 година той се е подписвал под заплата от 1920 лева. От началото на тази година председателя на Общинският съвет Стефан Стефанов също ще получава по-висока заплата – 1190 лева, което е ръст със 140 лева. Общинските съветници гласуваха увеличение на възнагражденията на кметовете на девет населени места в общината. Увеличението при всички е средно с 10%, с изключение на кмета на село Вълнари Ахмед Хабил, който занапред ще прибира по 900 лева на месец. Заплатата му бележи скок с цели 15 %.

Общинските съветници обаче отхвърлиха категорично предложението за увеличение на собствените си месечни възнаграждения от 300 на 330 лева. Заплатите им скочиха за последно през месец декември 2017 година.

Подобни

Leave a Comment

19 − 16 =