Важна информация при смяна на собственост на автомобили, закупени от друг регион

От 1 декември гражданите, които са си закупили автомобили от друг регион и с друг регистрационен номер могат да не подменят номера му с шуменски. Табелата може да бъда подменена от собственика само по негово желание.   Автомобили  с номера извън Шуменска област няма да бъдат задължителни за подмяна с шуменски  при регистрация в „Пътна полиция“.  Задължително остава зачисляването на автомобила в регион Шумен след придобиване от друга област. В тези случаи трябва да бъде издадено регистрационно свидетелство на новия собственик в област Шумен

Пример: Ако жител на област Шумен си закупи автомобил от област Варна при регистрация в „Пътна полиция“ – Шумен може да  остави варненските му  номера.

Припомняме, че след сключване на договор за покупко-продажба на моторно превозно средство с нотариална заверка задължение на собственика е в 30-дневен срок да подаде заявление за смяна на собственост в сектор „Пътна полиция“.  В случай, че срокът не бъде спазен законът предвижда административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева. Ако собственикът на автомобила пропусне 30-дневния срок и срокът стане 60 дни регистрацията на автомобила се прекратява автоматично.

Ако при проверка на пътя бъде установен  водач, който управлява моторно превозно средство с  прекратена регистрация е престъпление по чл. 345 ал. 2  от НК / управление на нерегистрирано по надлежния ред моторно превозно средство/. Освен че е престъпление законът предвижда и глоба в размер на 200 лева.

Подобни

Leave a Comment

1 + twenty =