Велики Преслав търси финансиране за три проекта от Програмата за развитие на селските райони

Три проекта за подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради и условията за спорт подаде в ДФЗ общинска администрация във Велики Преслав. С проектите местните власти кандидатсват за финансиране от Програмата за развитие на селските райони и ако евентуално бъдат одобрени, общината ще вложи над 1 милион лева за обновления, похвалиха се от общинската администрация.

Първото предложение е за прилагане на енергоефективни мерки и подобряване на средата за отглеждане и възпитание на децата в ДГ „Снежанка” с филиал в град Велики Преслав. Този проект е на стойност близо 500 хил. лв.

Вторият проект е за изграждане на модерна спортна площадка в парковото пространство под бившото пътно училище във Велики Преслав. „За това пространство имаме цялостен проект за спортна и детска площадка и от него сме избрали да направим сега комбинирано спортно игрище с подходяща настилка и заобикаляща инфраструктура”, поясни кметът. За обекта сме кандидатствали за безвъзмездно финансиране от 100 хил. лв.

Третият проект е за енергийна ефективност на сградата на Община Велики Преслав. За сградата е предвидена подмяна на дограмата и отоплителната инсталация. Заложена е и вътрешна изолация, тъй като сградата не позволява външно изолиране заради мраморната облицовка. Стойността на този проект възлиза към 600 хил. лв.

Припомняме, че община Велики Преслав спечели 1.7 млн. лв. от Оперативната програма за развитие на селските райони за реконструкция и рехабилитация на градските улици „Любен Каравелов”, „Отец Паисий”, „Йоан Екзарх, „Лозарска” и „Чергобиля Мостич”. Те ще бъдат преасфалтирани и с подменени тротоари и бордюри, но преди това трябва да се сменят водопроводите, за което се търсят средства.

С избран изпълнител и предстоящо стартиране на СМР е и рехабилитацията на общински път- кв. Кирково-промишлената зона с връзка по старият път за гр. Шумен с републикански път I- 7 Шумен в.Преслав.

Подобни

Leave a Comment

2 + thirteen =