Вече има назначени детегледачи по проект „Родители в заетост” и в Шумен

422 родители от цялата страна, подали заявление за участие в проект „Родители в заетост”, са избрали своите помощници в отглеждането на децата си. Към момента първите 83 детегледачи по проекта вече са назначени на работа. Сред избралите своите помощници са 10 семейства от Шуменска област, от които 3 имат и сключени договори.

Агенцията по заетостта е разгледала всички подадени заявления на родители, като своевременно са изпратени уведомителни писма за резултатите от оценката. На неодобрените е дадена възможност да представят документ, удостоверяващ промяна в обстоятелствата, касаещ допустимостта им, след което заявленията ще се разгледат отново.

Набирането на безработни/неактивни лица по проекта за детегледачи продължава и след приключване на приема на заявления от родителите, като целта е тяхното желание за наемна грижа да бъде напълно удовлетворено. Документи се приемат на хартиен носител, лично, във всички бюра по труда в страната, в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

Към момента са подадени 2506 заявления от безработни лица, желаещи да бъдат детегледачи, а одобрение са получили 2314 от тях.

 

 

Подобни

Leave a Comment

2 × 3 =