Внезапно почина доц. д-р Петя Петкова – преподавател в Шуменския университет

На 9 октомври 2017 г. внезапно ни напусна доц. д-р Петя Петкова. Това съобщават на страницата на ШУ.

Доц. Петкова е родена на 11 март 1975 г. в Шумен. Завършила е СОУ „Свети Седмочисленици” в Търговище. Целият й професионален и научен път преминава в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” – през 1998 г. се дипломира в специалност Физика и математика.

От 1999 г. работи в Университета. През 2010 г. придобива образователната и научна степен „доктор”.  От 2012 г. заема академичната длъжност доцент в катедра „Физика и астрономия” на Факултета по природни науки.

Ректорското ръководство и академичната общност изказват съболезнования на близките.

Подобни

Leave a Comment

16 + twenty =