Водата от шест градски чешми в Шумен не е годна за пиене

При извършеното пробонабиране на 20-ти февруари и проведения лабораторен контрол на водата от единадесет местни водоизточника в град Шумен, в Регионална здравна инспекция са получени следните резултати:

– по всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите по пътя за Паметник „Създатели на българската държава”; по пътя за кв. Дивдядово; в кв. Дивдядово, ул. „Поройна“; чешма№ 2 по пътя за с. Лозево и чешмата на разклона за с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел;

– с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмите в гр. Шумен, до к-с „Кьошковете”; в кв. Дивдядово, ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“; в местност „Бабешкия мост“ в кв. Б. Българанов. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене;

– водата от чешма № 1 по пътя за с. Лозево не отговаря на здравните норми по показател мътност и по микробиологични показатели и не следва да се ползва за питейни цели;

– водата от чешмата на ул. „Янко Сакъзов” не отговаря на здравните норми по химични (наднормено съдържание на нитрати) и микробиологични показатели и не следва да се ползва за питейни цели. Измерената  стойност за нитрати е 87мг/л, при максимално допустима 50 мг/л;

– водата от чешмата на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия) е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената  стойност за нитрати е 70мг/л, при максимално допустима 50 мг/л. Водата от тази чешма да не се ползва за пиене от малки деца.

Получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Подобни

Leave a Comment

1 × four =