В Каспичан търсят кандидати за безплатен обяд

Община Каспичан е бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“. 100 души към момента се възползват от безплатната храна, но целта е броят им да се увеличи. Това заяви за Strelabg.com Станислава Маджарова – гл.експерт „СДЗП“. За целта Община Каспичан подновява набирането на желаещи за включване в проекта.

Лицата, които искат да получават топъл обяд, следва да попълнят ясно и четливо заявление-декларация по образец /Приложение № 2/, което е на разположение в сградата на Общинска администрация Каспичан – стая 305 и всички кметства по населените места в района. Всички получени заявления ще се подават до Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Нови пазар за одобрение и разпределение по целеви групи.

Одобрените получават топъл обяд от сборни пунктове в населените места, тъй като не се предлага услуга разнасяне по домовете, обясни още Станислава Маджарова. От помощта могат да се възползват безработни хора, деца от многодетни семейства, самотноживеещи, хора с минимални пенсии, инвалиди и др.

Подобни

Leave a Comment

five × 5 =