В Община Хитрино работят по пет проекта на обща стойност над 9 млн. лева

Община Хитрино започва реализацията на пет проекта по допустимите дейности, определени със заповед на Министъра на земеделието и храните от 14 декември 2016 година.

Първият проект е „Повишаване качеството на живот и създаване на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“. Общата стойност на финансовата помощ при него е 1 691 831,68 лв.

Следва проект „Обновление на с. Хитрино, Община Хитрино, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа“ за сумата от 1 089 760,11 лв.

Проектът „Създаване на подобрена среда за живот на населението, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“ се финансира с 1 675 951,75 лв.

С колосалната сума от 3 729 168,54лв. ще се финансира реализацията на проект „Осигуряване на равен достъп до основни услуги и мобилност на работната сила, чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Хитрино“.

Последният, но не по важност проект, е „Постигане на социално равенство, общественно здраве и осигуряване на качественна жизнена среда, чрез реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Хитрино”. Oбщата стойност на финансовата помощ 878 448,62 лв.

Подобни

Leave a Comment

fourteen − four =