В Смядово предприемат мерки за интеграция на ромите „катърджии“

Със заповед на кмета на Община Смядово Иванка Петрова е сформиран мобилен екип, който ще обхожда жилищата на новодошлите ромски семейства от групата на т.нар. „катърджии“ и ще изисква от тях адресна регистрация, а децата им ще бъдат прибирани в училище.

В началото на месеца е проведена среща между представители на полицията, социални грижи и местните образователни институции на която са набелязани конкретни мерки за интегриране на пребиваващите в града семейства.

За Strelabg.com директора на СУ “Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Смядово Марияна Димитрова заяви, че мобилните екипи ще обхождат жилищата на новодошлите и ще прибират децата им в училище, колкото и трудно да е това.

„До сега не сме оставяли неприбрани ученици. Много от тези семейства обаче се местят често, децата им напускат учебното заведение и след това не се записват на друго място месеци наред. Те нямат собствени жилища, а живеят в роднини, приятели и по квартири. Преди време имахме и ромско семейство на палатка. Повечето идват от сливенското село Градец и се занимават с дърводобив“, каза още тя и подчерта, че в следващият месец ще се уточни какъв е точния брой на новодошлите роми. По думите и в предходни години са попадали на 13-14 годишни деца, които никога не са стъпвали в класната стая.

СУ “Св. св. Кирил и Методий” е единственото средно общообразователно училище на територията на община Смядово. В него се обучават и немалък брой деца от ромски произход.

Подобни

Leave a Comment

two × 4 =