Инспекцията по труда отбелязва своя професионален празник

Днес главната инспекция по труда отбелязва своя професионален празник. На този ден през 1907 година с Указ на княз Фердинанд е обнародван Закон за Инспектората по труда. С този държавнически акт се поставя основата на институцията Инспекция по труда в България. През 1917 година се обнародва Закон за хигиената и безопасността на труда, с който се определят правомощията на сегашния инспектор по труда.

Основната дейност на Главна инспекция по труда е осъществяване на контрол по спазване на трудовото законодателство, на Закона за насърчаване на заетостта и на Закона за държавния служител. Днес институцията  е гарант за прилагане на трудовото законодателство в страната, за защита на трудовите и социалните права на гражданите и активен партньор в тристранното сътрудничество между  изпълнителната власт, работодателите и синдикатите.

През годините Главната инспекция по труда многократно е преобразувана като орган за контрол на безопасността и хигиената на труда към Министерския съвет,  към Българските профсъюзи и към Министерството на труда и социалните грижи. От 2000  година е Изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика.

“Скъпи работещи и служители в Република България, 

Уважаеми български работодатели,

За мен е удоволствие да Ви посрещна на сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”!

Ние знаем, че за Вас е важно да бъдете добре осведомени относно трудовите си права, здравето и безопасността на работното място. На сайта на Инспекцията можете да намерите изчерпателна информация от сферата на трудовото законодателство, здравословните и безопасни условия на труд. Посочени са и телефони и мейл-адреси за контакт с нас, налична е електронна форма за подаване на сигнал, за да можете по всяко време да сигнализирате за нередностите, с които се сблъсквате на Вашите работни места.

Не забравяйте – защитата на трудовите Ви права и здравето на работното място започва първо от Вас! Затова не се колебайте да ни потърсите за съдействие.”

Инж. РУМЯНА МИХАЙЛОВА

Изпълнителен директор

Подобни

Leave a Comment

three × 5 =