Гласуване по настоящ адрес

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., Община Шумен информира гражданите, че избирателите имат право да подадат Заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Заявлението се подава от избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес.

Условие за включване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – преди 26 април 2019 година.

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 12 октомври 2019 година включително/ в съответната общинска администрация на населеното място. Със същото съдържание  избирателите могат да подадат електронно заявление през интернет страницата на община Шумен.

След подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес избирателят ще бъде заличен от избирателния списък по постоянен адрес и ще се извърши автоматизирано включване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на община Шумен www.shumen.bg /чрез електронен подпис – секция “Електронни услуги” или без електронен подпис – секция “Избори” – “Местни избори 2019”/  по настоящ адрес.

По-подробна информация може да се намери на сайта на община Шумен в секция „Местни избори 2019 година“.

За справки: тел. 054/857-632; 054/857-643 и 054/857-645.

Подобни

Leave a Comment

eighteen − 16 =