Голямо разнообразие от зимуващи водолюбиви птици по язовирите в област Шумен

Експерти от РИОСВ – Шумен и на Българско дружество за защита на птиците се включиха в 42-то среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици, което се проведе на 11 и 12 януари. Бяха обходени  язовирите Тича, Фисека, Съединение, Ястребино, Дибич и Шумен, съобщават от инспекцията.

При наблюденията бе установено, че видовото разнообразие и числеността на водолюбивите птици са много по-големи  в сравнение с предходната година.  Видовото разнообразие е наблюдавано главно на яз. Тича. Малките численост и видово разнообразие, които се установиха при обхода на язовирите тази година, са в резултат на топлата зима у нас по време на преброяването.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави, координира се от Wetlands International. Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.

Подобни

Leave a Comment

five × two =