Гражданите на Турция са първи по брой сред всички чужденци, ползвали нощувки в област Шумен

Приходите от нощувки през октомври 2017 г. в област Шумен достигат 262.4 хил. лв. Те са с 5.5% по-малко в сравнение със същия месец на 2016 година. Това съобщават от Статистика – Шумен.

Регистрирано е увеличение в приходите от нощувки от български граждани – с 5.5%, а приходите от чужденци намаляват с 39.8%. 43.8% от чужденците, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз, а 50.9% са от други европейски държави. Най-голям е броят на пренощувалите лица от Турция – 39.7%. Следват Румъния, Италия Германия, Обединеното кралство, Украйна и Сърбия.

През октомври тази година в областта са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 755, а на леглата – 1 602.

В сравнение с октомври 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 14.0%, а броят на леглата в тях се увеличава с 3.0%. Общият брой реализирани нощувки е 7 937.

Подобни

Leave a Comment

nineteen + nineteen =