Граждани, бъдете внимателни и пазете горите от пожари!

СИДП ДП Шумен и ТП „ДГС Шумен” призовават всички граждани да бъдат внимателни и да пазят горите от пожари. Всяко невнимателно действие като изхвърляне на незагасена цигара в тревата или от прозореца на автомобила, палене на огън на открито, оставяне на празни стъклени опаковки от храна и напитки след излет навън, които действат като лупа, както и прехвърчане на искри от двигателя при навлизане на прибираща реколтата техника или автомобили на излет, може да предизвиква запалване, което да прерасне в пожар.

Основна причина за възникване на горските пожари, за съжаление, въпреки всички призиви и препоръки, е човешката небрежност. Всички други са от непредпазливост или безотговорно отношение. Само малко внимание и отговорност от страна на всеки може да предпази гората от огнената стихия! Санкциите за нарушителите са до 8 г. затвор или глоба до 1000 лв. за палене на огън в гората извън обозначените за това места.

При съмнение за възникване на пожар, веднага трябва да се подаде сигнал на денонощния телефон 112.

Подобни

Leave a Comment

four × 2 =