Гърция и Турция са били най-предпочитаните дестинации от българите през август

736.7 хил. са пътуванията на български граждани в чужбина през август 2018 г., което е с 8.3%   над   регистрираните   през   август   миналата година. Увеличение на пътуванията е отчетено към: Турция – с 35.0%, Германия – с 13.9%, Франция – с 11.1%, Румъния  –  с  10.7%,  Австрия  –  с  10.1%,  Обединеното  кралство  –  с  6.2%,  бившата  югославска република Македония – с 3.6%. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Най- голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август формират тези с цел почивка  и екскурзия – 43.4%,  следвани от пътуванията с цел  гостуване,  обучение,  посещение  на  културни  и  спортни  мероприятия и т.н.  –  42.9%,  и пътуванията със служебна цел – 13.7% .

Най-голям  брой  пътувания  на   българи  са  осъществени към: Гърция – 195.5 хил., Турция – 142.1 хил., бившата югославска република Македония – 53.6 хил., Германия – 47.1 хил., Румъния – 45.9 хил., Сърбия – 45.8 хил., Италия – 28.6 хил., Австрия – 21.3 хил., Обединеното кралство – 21.0 хил., Франция – 18.7 хиляди.

Данните на НСИ показват, че през август посещенията на чужденци в България са 2 240.2 хил. или с 5.4% повече в сравнение със същия месец на миналата година. От общия брой чужденци, посетили България през август 2018 г., делът на гражданите от Европейския  съюз  е  62.3%,  или  с  5.3%  повече  в  сравнение  със  същия  месец  на  предходната година.

Увеличават  се  посещенията  на  граждани  от  групата  „Други  европейски  страни“  –  с 6.2%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна – с 33.2%. През  август  2018  г.  преобладава  делът  на  посещенията  с  цел  почивка  и  екскурзия  – 54.7%, следвани от посещенията с други цели – 38.0%, и със служебна цел – 7.3%.

Най-много  посещения  в  България  през  август  2018  г.  са  реализирали  гражданите  от: Германия – 287.4 хил., Румъния – 285.1 хил., Турция – 277.1 хил. и Гърция – 165.8 хил.

Снимка: Кушадасъ, Турция

 

Подобни

Leave a Comment

5 × five =