Два дни токът ще прекъсва в районите на Шумен, Велики Преслав и няколко села

В периода 07.06.2018 г. – 08.06.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Шумен – ул. “Съединение” №72, №72А, №109, №111, №113, №115, №117А, №117Б, №119, №119А, №121, №129, ул. “Добро поле” №2, ул. “Добри Войников” №9, №14, №15, №19, ул. “Мизия” №10, №11, №12, ул. “Воден” №14, №18, ул. “Владимир Вичев” №22, ул. “Адам Мицкевич” №1, ул. “Стефан Караджа” №8, №12, ул. “Сан Стефано” №1А, №7, ул. “Освобождение” №2, №3 №6, №7, №27, №27А, №29.

На 07.06.2018 г. от 08:30 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Пет могили – ТП Център.

На 07.06.2018 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Каравелово – ТП Казана.

На 07.06.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: МТТ “Булгаз”, БКТП “ТЕРА”, п/ст Мадара, МТП ПС Биволовъден, пс Депо /Коньовец/, пс ВиК Свинеугояване, МТП Фазанария, ДЗС Депо, с. Коньовец западната част на с. Царевброд/ ТП “ТКЗС1”, ТП “ТКЗС2”,ТП “Сушилни”, ТП ”Детелина” , ТП “Пестицид” ТП “Свинеугояване” ТП “Винарски двор”, с. Велино, ТП ЖПГара-с.Велино, с. Живково, с. Калино, с. Иглика, с. Габрица, с. Дренци, част от с. Черноглавци /ТП “Фурна”, ТП “ВиК”, ТП “Маш. стан”/, помпени станции на ВиК и базови станции на Мобилни оператори в тези райони.

 

На 08.06.2018 г. от 16:00 ч. до 17:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велики Преслав: ВС Преслав, ТП Хидрострой, ТП Милин камък, ТП Музея, ТП Детски ясли, ТП ОКС, ТП Овчарник, ТП АПК, ТП Супера, ТП Хотела, ТП Пазара, ТП Културен дом, ТП Р. Даскалов, ТП Гаража, ТП Ив.Къндев, ТП 24 класно училище, ТП ССТ, ТП Детска градина Цанко Церковски, ТП Бетонов възел, ТП Циментови изделия, ТП СПТУ пм, ТП М.Борисов, ТП МВР, ТП Заимов, ТП Пирин, ТП Димчо Попов, ТП Енергиен, ТП Болница, ТП Хр.Смирненски, ТП Боровец, ТП Балкан комерс, ТП Шипка, ТП Център, ТП Иван Матев, ТП Санитапласт, ТП Пластмаси, ТП Автобаза(ДАП), ТП Мебел, ТП Винпром, ТП Конячен цех, ТП Бозоварна, ТП Складова база, ТП АДА, ТП Цитрон, ТП №3, ТП Антас, ТП Електроника, ТП Тъкачен, ТП Плодохранилище, ТП Бозоварна, ТП Оцетена ф-ка, ТП Зърнени храни, ТП Памукопредачна, ТП Автосервиз.

На 08.06.2018 г. от 16:30 ч. до 17:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: м-ст Омуртагов мост, Боаза и Жълта локва.

Подобни

Leave a Comment

two × 4 =