ДГ „Конче вихрогонче” представя авторска книга в РБ „Стилиян Чилингиров”

На 10 април, от 17.00 ч. екипът на ДГ „Конче вихрогонче” ще представи в РБ „Стилиян Чилингиров” авторската си книга „Общото и различното в празничната обредност на етносите”, която съдържа полезна информация за празници, обичаи и традиции, както и сценарии, детски игри, интересни готварски рецепти на етническите култури.

Книгата е плод на дългогодишен труд на екипа на детската градина в областта на интеркултурното образование и е насочена към даване на познания за културата на общностите, населяващи град Шумен и региона, към себепознаване и себеразбиране от етническа принадлежност. Целта е още в най-ранна детска възраст да се формира интеркултурна компетентност, която предполага взаимен респект и толерантност.  В детската градина детето за първи път среща различните, съжителства с тях и така взаимно се опознават. Тук няма предразсъдъци, приемат се и се уважават културните различия и принадлежност. Народните традиции и обичаи на етносите са важен фактор за нашето духовно обогатяване, ето защо съдържанието на книгата „Общото и различното в празничната обредност на етносите” е полезно помагало за учители, студенти, родители и общественост.

Книгата се издава с подкрепата на сдружение „Възможности без граници”.

Подобни

Leave a Comment

4 × 5 =