Ден пореден: Шуменски улици и села без ток

На 19.06.2018 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шумен – ул. Генерал Драгомиров №48; 50; 52, ул. Лозевско шосе, ТП Гривица 7.

На 19.06.2018 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шумен – TП Военен Лагер (Лагер Свобода).

На 19.06.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: МТТ “Булгаз”, БКТП “ТЕРА”, п/ст Мадара, МТП ПС Биволовъден, пс Депо /Коньовец/, пс ВиК Свинеугояване, МТП Фазанария, ДЗС Депо, с. Коньовец западната част на с Царевброд /ТП “ТКЗС1”, ТП “ТКЗС2”, ТП “Сушилни”, ТП ”Детелина”, ТП “Пестицид”, ТП “Свинеугояване”, ТП “Винарски двор”, с. Велино, ТП ЖП Гара-с. Велино, с. Живково, с. Калино, с. Иглика, с. Габрица, с. Дренци, част от с. Черноглавци /ТП “Фурна”, ТП “ВиК”, ТП “Маш. стан”/, помпени станции на ВиК и базови станции на Мобилни оператори в тези райони Индустриален Парк-Шумен, кв. Макак, МВР Радио‘Конъовец, МТП ‘Напоителни системи‘, Захарен чифлик 1, Захарен чифлик 2, ВС ВиК ‚ Велино‘, пс ВиК Царев брод, с. Каменяк и базови станции на Мобилни оператори в тези райони.

Подобни

Leave a Comment

five + 5 =