Депутатът от ГЕРБ Димитър Александров проведе среща с жители на Шумен

Граждани потърсиха съдействие от народния представител от ГЕРБ-Шумен Димитър Александров за разрешаването на проблеми от социален и трудово-правен характер. Хората отправиха молби и за съдействие в решаването на лични и административни казуси.

След проведената приемна, депутатът от ГЕРБ Димитър Александров се ангажира да постави въпросите пред компетентните институции и да следи за тяхното развитие.

Подобни

Leave a Comment

16 + 2 =