Детските градини в община Шумен минават на делегирани бюджети от 2018 година

С 39 гласа „За“, 0 „Против“ и „Въздържал се“ общинските съветници решиха детските градини в община Шумен да минат на делегирани бюджети от 2018 година.

Съветникът от БСП Живка Тонева изказа своите опасения, че сумата от 720 лева не съответства на увеличението на ток, вода, храна и няма да бъде достатъчна.Предложението ѝ бе парите да бъдат увеличени на 730 лева.

В отговор на г-жа Тонева, зам.-кметът по образование и култура Найден Косев обясни, че стандартът от 720 лв. е напълно достатъчен: Делегираните бюджети ще имат приходи от три източника, а и държавата участва в издръжката на дейностите с 85%, а общините с 15%.

 

Подобни

Leave a Comment

three × 1 =