Детските добавки остават без промяна през 2019-та година

Размерът на детските добавки остава без промяна през 2019 г., реши парламентът с приемането на второ четене на текстове от държавния бюджет за следващата година.

Месечната помощ за семейство с едно дете ще е 40 лева, за две деца – 90 лева, за близнаци – 75 лева. Запазва се подоходният критерий от 400 лева на член на семейството месечно. При средномесечен доход за предходните 12 месеца между 400 и 500 лева на член от семейството ще се изплаща 80 процента от размера на помощта.

Месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител за 2019 г. ще е 115 лв. От 2019 г. тя ще се предоставя на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда детето и живее постоянно в страната.

Догодина се запазва досегашният размер на еднократната помощ при раждане на първо дете от 250 лева, за второ дете – 600 лева, за трето – 300 лв. Еднократната помощ за отглеждане на близнаци ще е 1200 лв. за всяко дете. Без промяна остават и месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания.

 

Подобни

Leave a Comment

18 + seven =