„Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа“ е мотото на тазгодишната Седмица на гората

През тази година националното откриване на Седмицата на гората ще бъде на 2 април в СЦДП-Габрово, като се очакват гости от Президентство, Министерски съвет, народни представители и всички институции с които работят МЗХГ, ИАГ, ДП, Регионалните дирекции и стопанствата.

На същата дата служителите на ДЛС-Паламара ще залесят дръвчета в центъра на община Никола Козлево, в двора на детската градина и на терен в близост до село Хърсово. По-късно ще се проведат занятия по Горска педагогика с деца от IV група на ДГ.

Между 2-5 април на територията на ДГС-Шумен ще бъде извършено залесяване в отдел 63 с ученици и студенти. Лесовъдите от стопанството ще им обяснят  задачите и функциите на поделението, целта и технологията по производство на фиданки и залесяване. На 3 април в разсадника на стопанството в село Салманово ще се проведе Ден на отворените врати, а на следващият ден студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски“  ще се запознаят с работата в разсадника.

За ДГС-Преслав седмицата ще започне със среща с ученици, на които ще бъде обяснено значението на професията на лесовъда.  На 4 април в стопанството ще бъде извършено залесяване с жълъд в землището на село Златар. Ще участват граждани и служители на стопанството. През следващите два дни териториалното поделение ще отвори вратите си за всички ученици от региона, а на 13 април от 10.30 часа е началото на традиционната кампания „Лесовъд за един ден“, в която тази година ще участват ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. В 12.00 часа децата ще залесят дръвчета в двора на училището, а в 12.30 часа е награждаването на участниците в интерактивните игри. През седмицата в стопанството ще бъде открита изложба с рисунки на деца от детските градини и школата на общината, ще бъдат организирани беседи за значението на лесовъдската професия, а в 17 учебни заведения ще бъдат залесени дръвчета.

На 2 април във фоайето на ДГС-Върбица ще бъде открита изложба с детски рисунки. Най-добрите творби ще бъдат отличени, а децата участвали в конкурса ще получат парични и предметни награди. По време на Седмицата на гората ще бъдат отбелязани 70 години от основаването на стопанството. Ще бъде открита и изцяло реновираната сграда на поделението, която беше ремонтирана специално за кръглата годишнина.

Програмата подготвена от служителите на ДГС-Смядово за Седмицата на гората е насочена най-вече към децата. Още в първият празничен ден ще се проведе конкурс за рисунка на асфалт под наслов „Чудесата на гората“, а стопанството ще бъде подредена изложба с колажи на тема „Традиции и нрави на Европа“. На следващият ден горските педагози от област Шумен ще проведат съвместно занятие с децата от ДГ „Маргаритка“. Чрез различни игри на малчуганите ще бъдат предадени основни знания свързани с гората и работата на лесовъдите, като на 4 април децата ще се включат и в залесяване на територията на общината.  През празничната седмица лесовъдите от Смядово ще подарят дръвче за залесяване, на всички предали в стопанството 20 и повече килограма хартия за рециклиране.

Служителите на ДГС-Нови пазар ще залесяват на 3 април дръвчета с деца от детските градини, а на следващият ден ръководството на стопанството ще се срещне с лесовъди-ветерани.

На 11 април от 13.30 часа, пред Информационния център на ПП „Шуменско плато“ ще се проведе „Лесовъд за един ден“. Служителите на СИДП, ДГС-Шумен, РДГ-Шумен и ПП са подготвили за децата много игри, изненади и лакомства. Първокласници от няколко шуменски училища ще се включат тази година в интерактивните игри подготвени от горските педагози.

През април се провежда и научната конференция на специалностите от факултет „Природни науки“ в Шуменския университет. Лесовъди и възпитаници на висшето училище, които работят в стопанствата ще вземат участие в конференцията. В специален доклад ще бъде представен и опита на СИДП при организирането на часовете по Горска педагогика.  В края на конференцията преподаватели и студенти от ШУ, заедно с експерти от СИДП и ДГС-Шумен, ще засадят дръвчета в парка на университета. Всяка година от ДГС-Шумен даряват на висшето училище над 10 дръвчета, за да бъдат подменени постепенно видовете, които виреят там.

Подобни

Leave a Comment

12 + 3 =