Дивият политически популизъм по темата за водата на Шумен мина всякакви граници

Официално становище по повод предстоящата сесия на ОС Шумен на съветникът Добромир Драев бе разпратено до всички местни медии днес.

Темата, обичайната – ВиК – Шумен.

Тук е моментът, в който от „мътните“ води се надигат няколко въпроса:

  • Защо, след като борбата на Доброим Драев за шуменци е толкова „безмилостно жестока“, той не предложи алтернатива на всичко онова, срещу което негодува?
  • Защо отказа да заеме мястото на управител на ВиК-Шумен ООД, след като е наясно как може да помогне на шуменци?
  • Защо не потърси нито един управител на дружеството, с когото да сподели идеите си в един нормален експертен разговор, а не спира да занимава медиите със своите хрумвания по темата за водата?
  • Дали истерията, която наблюдаваме в публичното му поведение не се дължи на факта, че мандата му като общински съветник приключва?

Дивият политически популизъм вече мина всякакви граници. След всичко казано  и НЕнаправено, не се ли превърна Добромир Драев в част от проблема, а не от решението?!?

Какво ще стане ако, ако настоящият управител на ВиК-Шумен вдигне ръце от погнуса и откаже да се занимава в дребни политически интриги? Ще стане ли Добромир Драев директор на ВиК-Шумен, както не веднъж му бе предлагал кметът Любомир Христов?

Публикуваме становището без редакторска намеса от наша страна:

Общинските съветници от групата „За Шумен” – Добромир Драев, Бисерка Йовчева, Ася Аспарухова, Даниела Русева и Христофор Крумов отказват да участват в свиканата на 13.06. сесия на Общинския съвет. В  поканата до съветниците е включена точка 2 от дневния ред, а именно:

 Изслушване на  управителя във връзка с:

–         Доклад за дейността на одитния комитет;

–         Решение № 960 по протокол № 39 от 20.12.2018 година на Общински съвет Шумен;

–         Готовността на „В и К – Шумен” ООД за изпълнение на проект „Изграждане на В и К инфраструктура по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 година”;

–         Състоянието на предприети мерки за подобряване на дейността на „В и К Шумен” ООД

Като докладчик по тази точка е записан управителят на В и К Шумен.

Сесията е свикана от председателя на общинския съвет, без въобще да е надлежно подготвена от него. Днес се оказа, че управителят на В и К отказва участие в сесията, както и че няма да изпрати представител на дружеството, който да отговаря на поставените от съветниците въпроси. Точка 2 фигурира в дневния ред на сесията, без въобще управителят да е попитан предварително, той ще дойде ли на сесия за да бъде изслушан, или няма такова намерение.  При това положение сесията става безпредметна.

Свикването на извънредна сесия, при нарушаване на законовите норми за срокове и внасяне на докладни записки е отново опит за хвърляне на прах в очите на хората по този толкова важен социален проблем, какъвто е проблемът за водата. Очевидно гузната съвест на управляващите в община Шумен от ГЕРБ и подкрепящите ги партии ги кара сега да заиграват с този толкова важен за хората социален проблем.  Гласуването за най-високата цена на водата в България бе лесно за управляващите от ГЕРБ и подкрепящите ги партии и съветници, но след това гласуване, хората трябва да се гледат в очите. А това вероятно никак не е лесно за тези колеги, които направиха компромис със съвестта си. Многократните ни изявления и обяснения, че приемането на бизнес – плана, означава значително повишаване на цената на водата, при лошо качество, чести аварии и липса на санитарно – охранителна зона, бяха посрещнати „на нож” от гласувалите „за” най-високата цена на водата. Поради тези причини, не желаем да участваме в  сесия, която според нас ще бъде демонстрация на загриженост, но без реални ползи за съгражданите ни.

Като най-красноречив пример за популизъм на определени групи общински съветници бе фактът, че те не отделиха минутка внимание на отговорите, които им даде управителят на ВиК на специално свикана пресконференция, а се съсредоточиха върху това, като селски бабаити да го привикват да им даде обяснения, каквито той вече им беше дал.

 

 

 

 

Подобни

Leave a Comment

13 + five =