Директорът на школото във Върбица участва в конференция за състоянието на ромската интеграция

Директори на училища от област Шумен са взели участие в конференция на тема „Състояние на ромската интеграция – от иновативния модел в час до иновативното училище“ и в национална среща на директорската общност, организирана от Център Амалипе.

На 14-ти и 15-ти май в София, в хотел „Рамада Принцес“, под един покрив са се събрали посланици от ЕС и САЩ, министри, представители на неправителствени организации, омбудсмана на Р.България и повече от 200 директори на училища от цялата страна, всичките работещи по Програма „Всеки ученик ще бъде отличник- 2“.

Шуменска област е била представена от екип от директор,учител и ученичка в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Върбица, които са изнесли доклад на тема „Училище на новото поколение – пространство на споделеното управление“. Родител от основното училище в село Мадара е представил своята работа с родителския клуб с презентация на тема „Родители в час“, информират от Център Амалипе – Шумен.

Всички участници в срещите са имали възможността да се запознаят с концепцията на новата национална програма „Заедно за всяко дете“ на Министерството образованието и науката, представена им от експерт на Министерството.  Директорите са разказали за постигнатите резултати по проект „Всеки ученик ще бъде отличник – 2“, реализиран през тази учебна година, на териториите на поверените им училища. Обърнато е внимание и на предстоящите дейности по проект „Всеки ученик ще бъде отличник – 2“ и сапоставени определени цели.

Проектът е с три годишен период на изпълнение 2017-2020 година, финансиран от Тръст за социална алтернатива.  Проектните дейности са насочени към повишаване мотивацията на  ромските деца за продължаващо образование в средни и висши училища, овластяване на младите хора в училище и повишаване на родителската активност в живата и дейността на  училищата.

Подобни

Leave a Comment

1 × one =