Дирят директор на новото общинско предприятие „Социални дейности“ в Никола Козлево

Кметът на Община Никола Козлево обяви процедура за провеждане на публичен подбор за избор на директор на новосъздаденото предприятие „Социални дейности“. Кандидатите за удобното директорско кресло трябва да са завършили „висше“ , от област на образованието: „Социални, стопански и правни науки“, с минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър.

В изискванията е заложен едва 1 година професионален опит, независимо от заемания пост, стига да е по специалността. Назначеният на поста директор ще получава между 510 и 970 лева. Документите се подават до 17.00 часа на 4-ти септември в стая № 1, „Деловодство”, с. Никола Козлево, на  пл. „23-ти септември” 5.

Повече подробности относно условията и изискванията към кандидатите може да намерите на сайта на Община Никола Козлево.

Припомняме, че Общинския съвет взе решение за създаване на общинско предприятие „Социални дейности“ на сесията си в края на юли. Социалното предприятие се сформира в изпълнение на сключения  с МТСП договор за финансиране на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Новото общинско предприятие ще бъде с две направления – „Обществена трапезария“ и „Озеленяване“. Основната му цел е осигуряване на заетост на лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица.

Подобни

Leave a Comment

twenty − 17 =