Дискусия „Кръгла маса“ се проведе в община Каспичан

Във връзка с изпълнението на проект „РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО В ОБЩИНА КАСПИЧАН , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд в община Каспичан се проведе дискусия “Кръгла маса”.

 

Фондация „АДЕЛЕ“ в партньорство с Община Каспичан проведе дискусията под формата на “Кръгла маса” между представители на целевите групи и общинската администрация, свързана с начини и методи, чрез които управляващите да взаимодействат с обществото при формулирането, изпълнението на политики и възможността за последващ контрол.

Събитието е част от изпълнението на Дейност 2: „Събиране на данни от представителите на неправителствения сектор, бизнеса и гражданите в Община Каспичан. Анализ на ефективността на досега използваните методи за взаимодействие между управляващи и представители на гражданското общество.”

Подобни

Leave a Comment

one × one =