Днес е Международен ден на Червения кръст и Червеният полумесец

Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец е хуманитарна организация. Нейните членове са над 97 милиона от цял свят и участват на доброволен принцип. Тя е създадена с цел да защитава живота и здравето на хората, както и да гарантира зачитането на правата на всички човешки същества. Нейна цел е да намалява, облекчава и по възможност – да предотвратява човешкото страдание. Също така се стреми да намали всеки вид дискриминация, основана на националност, раса, сексуална ориентация, пол, полова идентичност, религиозни вярвания, класа, вярност или политически убеждения.

Основано е през 1919 г., а централата е в Женева. Към момента координира дейностите между Националния Червен кръст и Червения полумесец в рамките на главното международно движение. На международно ниво, федерацията води и организира в тясно сътрудничество с националните дружества мисии за хуманитарна помощ в отговор на опасни извънредни ситуации. През 1963 г. МФЧК/ЧП (тогава позната като Лигата на Обществата от Червения кръст), е удостоена с Нобеловата награда за мир. Всъщност тогава наградените са двама федерацията дели наградата си с Международния комитет на Червения кръст. От октомври 1994 МФЧК/ЧП има постоянен представител и наблюдател към Общото събрание на ООН. Организацията има своя стратегия МФЧК/ЧП до 2020 година. Тя включва 3 стратегически цели:

  1. спасяване на живота, защита на средствата за препитание и укрепване възстановяването след бедствия и аварии;
  2. даване на възможност за водене на здравословен и безопасен живот;
  3. насърчаване на социалното приобщаване и култура на не насилие и мир.

Тези цели се осъществяват с действия в насоки като засилване на националните организации на Червения кръст и Червения полумесец, както активни действия в областта на хуманитарната дипломация на глобално ниво.

Подобни

Leave a Comment

1 × 4 =