Днес е Международен ден на Червения кръст и Червения полумесец

Червения кръст и Червения полумесец са международни организации чийто членове са над 97 милиона от цял свят и участват на доброволен принцип. Създадени са с цел да защитава живота и здравето на хората, както и да гарантира зачитането на правата на всички човешки същества. Тяхната цел е да намалят, облекчат и по възможност – да предотвратят човешкото страдание на всеки, без значение от националност, раса, сексуална ориентация, пол, полова идентичност, религиозни вярвания, класа, вярност или политически убеждения.

Международна федерация на Червения кръст и Червения полумесец е основана през 1919 г., а централата ѝ е в Женева. Към момента координира дейностите между Националния Червен кръст и Червения полумесец в рамките на главното международно движение. На международно ниво, Федерацията води и организира в тясно сътрудничество с националните дружества мисии за хуманитарна помощ в отговор на опасни извънредни ситуации. Организацията има своя стратегия МФЧК/ЧП до 2020 година. Тя включва 3 стратегически цели:

  1. Спасяване на живота, защита на средствата за препитание и укрепване възстановяването след бедствия и аварии;
  2. Даване на възможност за водене на здравословен и безопасен живот;
  3. Насърчаване на социалното приобщаване и култура на не насилие и мир.

Тези цели се осъществяват с действия в насоки като засилване на националните организации на Червения кръст и Червения полумесец, както активни действия в областта на хуманитарната дипломация на глобално ниво.

Подобни

Leave a Comment

fifteen + 13 =