Днес е Международният ден на здравето

Днес светът отбелязва Международния ден на здравето. Датата е избрана още с основаването на Световната здравна организация през 1948-а. Всяка година мотото на празника е различно и акцентира върху приоритетна тема, с която е ангажирана Световната здравна организация.  Мотото тази година е „Остаряване и здраве: Доброто здраве добавя живот към годините”.

Международният ден на здравето се чества и като Ден на здравния работник в България от 6 февруари 1964-а. Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички – от световните лидери до хората във всички страни, да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.

Подобни

Leave a Comment

one × five =