Днес е Международният ден на хората с увреждания

На 3 декември отбелязваме Международния ден на хората с увреждания. Неговата цел е постоянно да мотивира институциите да предприемат по-ефективни действия за гарантиране достъпа на хората с увреждания до обществени пространства, образование и работа.

В световен мащаб около 15% от населението на земята или над 1 милиард души имат някаква форма на увреждане. В България, по данни на НСИ, почти половин милион българи получават различни форми на помощ и подкрепа от държавата заради трайни увреждания и намалена работоспособност. Над 10 000 от тях са деца.

 

Подобни

Leave a Comment

15 + 14 =