Днес е празник за българското военното контраразузнаване

Със заповед на началник-щаба на Българската войска от 21 април 1915 г. Военното контраразузнаване (ВКР) се обособява като самостоятелно звено. Празникът е обявен през 1996 г.

В края на 1999 г. управление “ВКР” в МО става част от служба “Сигурност – Военна полиция и Военно контраразузнаване” към министъра на отбраната. В резултат на реформа в системата на националната сигурност от 1 април 2008 г. ВКР премина към ново сформираната Държавна агенция “Национална сигурност”.

Контраразузнаването е дейност, осъществявана обикновено от държавите за защита на държавността и нацията от външни интервенции срещу суверенитета им.

Защитата и противодействието са насочени срещу множество и различни потенциални и реални заплахи за сигурността на държавното управление и гражданите. За целта контраразузнавателните служби извършват разузнавателна дейност на територията на страната и извън нея. Контраразузнаването е отделна дейност от разузнаването.

 

Подобни

Leave a Comment

eleven + 18 =