Днес е публичното обсъждане на проект за Бюджет 2018 г. на община Каспичан

Кметът на община Каспичан Милена Недева кани местната общност, ръководителите на бюджетни звена, медиите, представителите на бизнеса и други заинтересовани лица на публично обсъждане на проект за Бюджет 2018 г.

Обсъждането е днес, от 17:30 часа, в заседателната зала на общината – етаж 2.

„Предстои приемането на бюджет 2018 година на община Каспичан. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето развитие на общината. Затова те трябва да се вземат с Вашето активно участие“, се казва още в съобщението на кмета.

Подобни

Leave a Comment

2 × 1 =