Днес е Световен ден на сърцето

По традиция, на 29 септември всяка година Световната кардиологична асоциация чества Световния ден на сърцето. Неговата цел е да информира хората по света за опасността от сърдечни болести, високата смъртност, до която водят, и начините за превенция. В България Световният ден на сърцето официално се организира от Дружество на кардиолозите в сътрудничество с БЧК.

Регионалните здравни инспекции, съвместно с университетски, областни и общински лечебни заведения организират редица кампании по места – раздаване на информационни материали, разпространение на видеоклипове и организиране на беседи за сърдечно-съдовите заболявания. В някои от областните градове отбелязването на Световния ден на сърцето започна още в началото на седмицата. Целта на кампаниите е да се акцентира върху превенцията на сърдечно-съдовите заболявания като се запознае обществото с рисковите фактори, водещи до тези болести, както и със значението на здравословния начин на живот.

Във връзка със световната инициатива, Министерство на здравеопазването, съвместно с болнични заведения в цялата страна, организира безплатни кардиологични прегледи и консултации в цялата страна.

Подобни

Leave a Comment

8 + 18 =