Днес е Световният ден на околната среда

Световният ден на околната среда се отбелязва се всяка година на 5 юни. Обявен е за такъв на 27-та сесия на Общото събрание на ООН в Стокхолм, Швеция от 15 декември 1972 г. На този форум е приета декларация за околната среда, представляваща първия международен договор за принципите на екологична защита на Земята.

По повод 5 юни екоинспекциите в страната организират различни инициативи – открити уроци, лекции, изложби и конкурси за рисунки и фотографии.

Все повече правителствата по света разработват законодателствата си насочени към опазване на околната среда, все повече потребителите в развитите икономически страни изискват от доставчиците да докажат съответствие и добри практики по въпросите, свързани с опазването на околната среда.

Подобни

Leave a Comment

13 − nine =