Отбелязваме Световният ден на средствата за масова информация

На 25 януари, отбелязваме Световният ден на средствата за масова информация, които отдавна не се изчерпват с радиото и печатната преса. В съвременния свят информацията ни залива отвсякъде и наистина е “масова” – електронни медии, печатни медии, интернет, безброй радиостанции и дори лични блогове.

Информацията за важните и значимите за обществото събития достигат до нас благодарение именно на тези средства за масова комуникация под формата на новини.

С течение на годините тяхната основна цел вече не е само да информират, a да търсят причините за събитието и да изяснят неговата същност, да отчетат обществения отзвук и да формират определено обществено мнение.

Факт е и, че с напредването технологиите се появиха и много фалшиви източници на информация. Днес е много популярен и изразът Fake news – фалшиви новини.

Всички зрители, читатели или слушатели трябва да бъдат много внимателни при изборът си на източник за информиране, защото колкото и полезни могат да бъдат медиите – толкова могат и да вредят.

 

Подобни

Leave a Comment

two + one =