Днес отбелязваме Европейския ден на езиците

Всяка година на 26 септември се отбелязва Европейския ден на езиците. Празникът е обявен от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 г. Целта на европейския ден е да се повишава осведомеността за използваните в Европа езици, да се насърчава културното и езиковото многообразие и да се стимулира изучаването на чужди езици през целия живот.

Спазвайки тези правила хората, млади и стари, са насърчени да започнат да изучават език или да се гордее с вече съществуващите си езикови умения. Също така, отговорниците за предоставянето на достъп до езиковото обучение са насърчавани да правят изучаването на езици по-лесно и по-приятно, както и да подкрепят политическите инициативи за популяризирането на езиците.

В Европейския съюз има 24 официални езика, 60 са регионалните и малцинствени, а има и повече от 175 езика на мигранти.

Според проучване на ЕС “Европейците и техните езици” 56% от гражданите на ЕС (28 държави-членки) говорят език, различен от техния майчин, 44% признават, че не знаят друг език освен своя роден. Въпреки това, 28% имат познания по два чужди езика.

Сред гражданите на ЕС, 38% посочват, че владеят английски език, следвани от 14%, които владеят френски или немски, 7% руски, 5% испански и 3% италиански език.

Българският език се говори от около 7 млн. души, основно на територията на страната, както и между големите български общности в чужбина.

Снимка: VDU

Подобни

Leave a Comment

2 + eighteen =