Днес отбелязваме Международния ден на Обединените нации

На 24 октомври се чества Международния ден на Обединените нации. През 1947 година Общото събрание на Организацията на Обединените нации обявява 24 октомври, годишнината от влизането в сила на Хартата на ООН като ден, който ще бъде посветен за разясняване и популяризиране сред народите по света на целите и постиженията на ООН, и за спечелване на тяхната подкрепа за нейната работа.

Години по-късно – през 1971 година, Общото събрание на ООН приема резолюция, с която обявява деня на Обединените нации като международен празник и с която препоръчва той да се чества като официален национален празник от всички държави членки на ООН.

България е приета за пълноправен член на ООН на 14 декември 1955 г., едновременно с Албания, Унгария, Румъния, Австрия, Йордания, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Лаос, Либия, Непал, Португалия, Финландия и Цейлон.

През 1960 г. страната ни става член на Комитета по разоръжаването, а през 1962 г. е избрана в Комитета за приложение на Декларацията за предоставяне на независимост на колониалните страни и народи. Участва като непостоянен член на Съвета за сигурност 3 пъти: през 1966 – 1967, 1986 – 1987 и 2002 – 2003.

 

Подобни

Leave a Comment

seventeen + 8 =