Днес отбелязваме Световния ден за превенция на бедствията

На днешния ден, 8 октомври, отбелязваме Световния ден за превенция на природните и стихийни бедствия. Природното бедствие е явление, неподлежащо на контрол от човека, което води до значителни човешки и/или материални загуби.

Типични примери за бедствие: земетресение, наводнение, свличане на земни пластове, бури, снежни виелици, лавини, специфични пожари, продължителни суши и епидемии. Характер на бедствие имат също и радиационното, химическото и бактериологичното заразяване, когато са причинени жертви и тежки материални щети на собствеността или са застрашени здравето и живота на населението.

Има мнения, че природните бедствия се непредвидени и нашите действия или бездействия нямат никакво значение. Но според експертите, винаги всичко зависи от подготвеността на хората и от способността им да реагират адекватно на бедствието.

Колкото са по-подготвени и по-адекватни са техните действия, толкова по-малък е размерът на щетите. Също така много човешки дейности могат да доведат до големи загуби, без да са природни бедствия, а в други случаи могат да задействат разрушителната сила на природата, като наводненията при скъсване на язовирна стена или горските пожари вследствие на умишлено или неумишлено поведение.

 

Подобни

Leave a Comment

three × one =